Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Aktuality

Výroční setkání EUSTORY 2016 v Moskvě v atmosféře útoků na historickou paměť

Petr Šimíček
Moskva

Výroční setkání EUSTORY 2016 v Moskvě v atmosféře útoků na historickou paměť

Ve dnech 27.-30. dubna 2016 se v Moskvě sešli zástupci národních kol mezinárodní dějepisné soutěže Eustory. Během setkání organizovaného ruským Memorialem hovořili účastníci o průběhu posledního ročníku soutěže v každé zemi, o svých zkušenostech a dozvěděli se podstatné informace od zástupců Koerberovy nadace z Hamburku, hlavního patrona soutěže. Jednání zahájili ve čtvrtek 28. dubna Katja Fausser a Sven Tetzlaff z Korberovy nadace v Hamburgu a také zástupci Memorialu, ruského partnera, spoluorganizátora setkání a organizátora národní ruské soutěže Eustory, který se již třicet let věnuje dokumentaci zločinů a obětí stalinismu v SSSR. více

Deset vítězů IX. ročníku EUSTORY bylo oceněno v Praze

PANT
Ostrava

Deset vítězů IX. ročníku EUSTORY bylo oceněno v Praze

Deset vítězů IX. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY bylo oceněno v pondělí 18. dubna 2016 v Knihovně Václava Havla v Praze. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili autoři nejlepších prací a jejich učitelé dějepisu. Ceny vítězům předávala Petruška Šustrová a ředitel ÚSTRu Zdeněk Hazdra. Akce se rovněž účastnili partneři a organizátoři soutěže. Slavnostní dopoledne zahájil předseda PANTu Petr Pánek, který přivítal zúčastněné studenty, jejich učitele a hosty partnerských institucí. Dle jeho slov byl počet prací o něco nižší než v minulém ročníku (celkem 43). Porota se musela vypořádat se skutečností, že v letošním ročníku se sešly práce mimořádně kvalitní. více

Digitální sborník 8. ročníku studentské soutěže EUSTORY

PANT
Ostrava

Digitální sborník 8. ročníku studentské soutěže EUSTORY

Sdružení PANT v nejbližších dnech vydá tištěný sborník deseti nejlepších prací EUSTORY. Tištěnou publikaci obdrží poštou vítězové soutěže a jejich učitelé. Pro všechny zájemce zveřejňujeme také elektronickou verzi sborníku, kterou si můžete stáhnout a přečíst si nejlépe hodnocené práce, či jejich úryvky. Sborník vychází jako osmá publikace v rámci Edice Eustory, kterou založil organizátor prvních šesti ročníků Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.
více

Vyhlášení IX. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY

Občanské sdružení PANT

Vyhlášení IX. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY

Milí studenti a učitelé, občanské sdružení PANT vyhlašuje v září 2015 devátý ročník mezinárodní dějepisné soutěže pro studenty středních škol EUSTORY. Cílem soutěže je probudit u studentů středních škol zájem o historii a prostřednictvím jejich vlastního bádání.Úkolem soutěžících je vytvořit práci na stanovené téma (individuálně nebo ve skupině), a to na základě vlastního výzkumu (rozhovory s pamětníky, využití dobového tisku, výzkumu v místních archivech, kronikách, muzeích apod.).
více

Kompletní pořadí soutěžních prací EUSTORY 2014/2015

Petr Šimíček
Občanské sdružení PANT

Kompletní pořadí soutěžních prací EUSTORY 2014/2015

V osmém ročníku EUSTORY odevzdalo v termínu práci, která splňovala podmínky uvedené v pravidlech 43 soutěžících. Odborná komise pedagogů a historiků hodnotila soutěžní práce ve 2. kolech podle osmi formálních a obsahových kritérií: 1. původnost tématu, myšlenkovou úroveň, vnitřní soudržnost, samostatnost zpracování, 2. práci s pramenným materiálem, 3. schopnost zasazení tématu do obecných souvislostí, znalost literatury k tématu, 4. stanovení a sledování cíle, celkový přínos práce, 5. poznámkový aparát, vhodnost příloh a jejich využití, 6. přehledně zpracovaný seznam literatury a pramenů, 7. kompozici (úvod, stať, závěr), formální zpracování, rozsah, 8. stylistickou a jazykovou úroveň. více

Letošní Eustory už zná své vítěze!

Občanské sdružení PANT

Letošní Eustory už zná své vítěze!

Jiří Klůc, Štěpánka Marková s Editou Studenovskou a Daniel Žemla se stali vítězi 8. ročníku dějepisné soutěže Eustory. Ceny si z rukou Zdeňka Svěráka převzali 15. dubna 2015 na slavnostním ceremoniálu v prostorách radnice Prahy 3. Předávání se spolu s organizátory z PANTu zúčastnili také odborníci z Ústavu pro soudobé dějiny, Akademie věd ČR, ÚSTRu, partnerských nakladatelství a také učitelé dějepisu. více

Nejlepších deset prací Eustory 2015 bude oceněno v Praze

Občanské sdružení PANT

Nejlepších deset prací Eustory 2015 bude oceněno v Praze

Ve středu 15. dubna 2015 se v 10.00 na radnici Prahy 3 uskuteční slavnostní závěrečný ceremoniál VIII. ročníku EUSTORY. Na vyhlášení a ocenění vítězů zveme autory deseti nejlépe hodnocených prací s jejich pedagogy. Ceny bude autorům předávat pan Zdeněk Svěrák, který přislíbil svou účast. více

Soutěž EUSTORY se blíží do finále!

Občanské sdružení PANT

Soutěž EUSTORY se blíží do finále!

Milí studenti, učitelé a příznivci EUSTORY, vyvrcholení osmého ročníku mezinárodní dějepisné soutěže pro studenty středních škol je již opravdu blízko. Všem soutěžícím děkujeme za snahu a úsilí, které při vyhledávání či zpracovávání pramenů, samotném psaní i finální úpravě svých prací vyvinuli. Stejně tak si vážíme cenné pomoci a rad jejich učitelů, bez nichž by bylo bádání a sepisování jistě o poznání náročnější. 
více

MIMOŘÁDNÁ MOŽNOST DODATEČNÝCH PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE EUSTORY

Občanské sdružení PANT

MIMOŘÁDNÁ MOŽNOST DODATEČNÝCH PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE EUSTORY

V předvánočním období se na občanské sdružení PANT (jakožto vyhlašovatele VIII. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže pro studenty středních škol EUSTORY) obrátilo hned několik zástupců z řad pedagogů a studentů s dotazem na zvážení možného posunutí termínu podání přihlášek do letošního národního kola soutěže. více

Vyhlášení VIII. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY

Občanské sdružení PANT
Ostrava

Vyhlášení VIII. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY

Milí studenti a učitelé, občanské sdružení PANT vyhlašuje v říjnu 2014 osmý ročník mezinárodní dějepisné soutěže pro studenty středních škol EUSTORY. Cílem soutěže je probudit u studentů středních škol zájem o historii a prostřednictvím jejich vlastního bádání.Úkolem soutěžících je vytvořit práci na stanovené téma (individuálně nebo ve skupině), a to na základě vlastního výzkumu (rozhovory s pamětníky, využití dobového tisku, výzkumu v místních archivech, kronikách, muzeích apod.).
více

| 1 | 2 | 3 |
Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze