Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Deset vítězů IX. ročníku EUSTORY bylo oceněno v Praze

PANT
Ostrava

Deset vítězů IX. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY bylo oceněno v pondělí 18. dubna 2016 v Knihovně Václava Havla v Praze. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili autoři nejlepších prací a jejich učitelé dějepisu. Ceny vítězům předávala Petruška Šustrová a ředitel ÚSTRu Zdeněk Hazdra. Akce se rovněž účastnili partneři a organizátoři soutěže.

Slavnostní dopoledne zahájil předseda PANTu Petr Pánek, který přivítal zúčastněné studenty, jejich učitele a hosty partnerských institucí. Dle jeho slov byl počet prací o něco nižší než v minulém ročníku (celkem 43). Porota se musela vypořádat se skutečností, že v letošním ročníku se sešly práce mimořádně kvalitní. Petr Pánek zároveň informoval vítěze o možnosti zúčastnit se jednoho ze dvou mezinárodních táborů vítězů národních soutěží. Jeden z nich bude putovní a jeho účastníci postupně procestuji zajímavá města Visegrádské čtyřky, Budapešť, Prahu a jejich exkurze skončí v Gdaňsku. Studenti, vítězové národních kol, budou mít celý pobyt uhrazen z prostředků Körberovy nadace.  Výherci stráví dny se svými vrstevníky z dalších evropských zemí a budou se věnovat setkávání s pamětníky i vzdělávacím tvůrčím workshopům. Dalším řečníkem byl historik a ředitel ÚSTRu Zdeněk Hazdra, který vzpomínal na svou účast v historicky I. ročníku české EUSTORY a popřál studentům další úspěchy v historickém bádání. Za partnera soutěže Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, který by hlavním pořadatelem české EUSTORY v prvních šesti ročnících, pozdravil přítomné Vojtech Čelko.

Poté již došlo na očekávané oceňování vítězů, které vždy pozval na pódium Petr Pánek. Ten charakterizoval v krátkosti jejich práce a v zápětí ceny předával předávala Petruška Šustrová a ředitel ÚSTRu Zdeněk Hazdra.

Vítězem IX. ročníku se stala Sabina Gargošová s prací "Svatbou to všechno začalo" z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. Vítěznou práci vedl Marcel Mahdal.

Kromě hlavních cen EUSTORY byla udělena rovněž Cena revue Dějiny a současnost za nejlepší literárně zpracovanou soutěžní práci, kterou předávala šéfredaktorka ĎaSu Iveta Coufalová. Jejími laureáty se stali Eliška Horáková z Prahy a Barbora Horáková z Hradce Králové.

Soutěž Eustory byla zařazena mezi soutěže vyhlašované MŠMT v programu Excelence.

Deset nejlépe hodnocených prací v IX. ročníku EUSTORY dle pořadí:
1. Gargošová Sabina: Svatbou to všechno začalo - Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě
2. Klůc Jiří: Až neuvěřitelně odvážní - Gymnázium Ostrov
3. Horáková Barbora: Návrat domů - „zamítnuto“ - OA, SPŠ, VOŠ cest. Ruchu a JŠ v Hradci Králové
4. Illiašová Eva: Po stopách rodokmene - Gymnázium Jana Keplera v Praze
5. Horáková Eliška: Četař Kepka míří na opušťák - Gymnázium Jana Keplera v Praze
6. Sedláčková Anna: Namísto víry politická idea? - Lepařovo gymnázium v Jíčíně
7. Němcová Sára: Ladislav Čepelák - Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická v Kralupech nad Vltavou
8. Šnoblová Karolína: Maxmilián Lobkowicz (osobnost známá nejen svým jménem) - Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická v Kralupech nad Vltavou
9. Mrkvičková Tereza: Historie hradu Orlík a počátky města Humpolec - Gymnázium dr. A.Hrdličky v Humpolci
10. Černochová Johana: Akce K - Akademické gymnázium v Praze
10. Kotková Dominika: Kralupský kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava nejmladšího - Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická v Kralupech nad Vltavou

Autoři tří nejlepších prací, které vybrala z deseti nejlépe hodnocených odborná komise profesionálních historiků partnerských institucí (Filozofická fakulta UK v Praze, Filozofická fakulta Masarykovy univerzita v Brně a Filozofická fakulta Palackého niverzity v Olomouci), byli oceněni dotykovým tabletem a ročním papírovým předplatným časopisu Respekt (1. místo), sluchátky a ročním digitálním předplatným časopisu Respekt (2. a 3. místo) a řadou knižních cen. Autoři deseti nejlepších prací obdrží knižní ceny sponzorů soutěže EUSTORY - nakladatelství: Barrister&Principal, Dějiny a současnost, Nakladatelství Lidové noviny, Albatros, Mladá fronta, Nakladatelství EPOCHA, Ústav pro studium totalitních režimů, Academia, Člověk v tísni, Vojenský historický ústav, Edice Moderních dějin. Deset učitelů, jejichž studenti se umístiili do desátého místa, získalo od partnera národního kola soutěže kulturně historické revue Dějiny a současnost roční předplatné, taktéž roční předplatné časopisu Paměť a dějiny (ÚSTR) a pestré knižní ceny od našich partnerů. Autoři deseti nejlépe hodnocených prací spolu se svým doprovodem (pedagogy či rodiči) měli také zajištěnu exkurzi do Archivu bezpečnostních složek. Byla to mimořádná příležitost seznámit se s podobou či zpracováním archivních svazků, pracovišti ústavu, jeho činností a možnostmi využití zdejších fondů.

Všem soutěžícím děkujeme za snahu a úsilí, které při vyhledávání či zpracovávání pramenů, samotném psaní i finální úpravě svých prací vyvinuli. Stejně tak si vážíme cenné pomoci a rad jejich učitelů, bez nichž by bylo bádání a sepisování jistě o poznání náročnější!

O dalším, již desátém ročníku EUSTORY, vás budeme informovat.

Moc děkujeme partnerům, sponzorům a podporovatelům soutěže: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Dějiny a současnost, Filozofická fakulta UK v Praze, Nakladatelství Lidové noviny, Ústav pro studium totalitních režimů, Respekt, Post Bellum, Člověk v tísni, Albatros, Barrister&Principal, Mladá fronta, Nakladatelství EPOCHA, Academia, Qstore.


FOTOGALERII Z PŘEDÁVÁNÍ SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT NA PORTÁLU MODERNÍ DĚJINY

Organizátoři a partnerské instituce:

Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze