Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Nejlepších deset prací EUSTORY 2015 bude oceněno v Knihovně Václava Havla

PANT
Ostrava

V pondělí 18. dubna 2016 se v 10.00 v Knihovně Václava Havla uskuteční slavnostní závěrečný ceremoniál IX. ročníku EUSTORY. Na vyhlášení a ocenění vítězů zveme autory deseti nejlépe hodnocených prací s jejich pedagogy. Ceny autorům předají Petruška Šustrová a ředitel ÚSTRu Zdeněk Hazdra.

V devátém ročníku EUSTORY musely stejně jako v loňském ročníku soutěžní práce naplnit téma „Příběh fotografie - Paměť a dějiny před i za objektivem“. Odborná komise pedagogů a historiků hodnotila soutěžní práce podle osmi formálních a obsahových kritérií. Každou práci hodnotili dva hodnotitelé, přidělovali body a posuzovali obsahové parametry: původnost tématu, myšlenkovou úroveň, vnitřní soudržnost, samostatnost zpracování / prácie s pramenným materiálem / schopnost zasazení tématu do obecných souvislostí, znalost literatury k tématu / stanovení a sledování cíle, celkový přínos práce. Zároveň byla hodnocena také formální kritéria: poznámkový aparát, vhodnost příloh a jejich využití / přehledně zpracovaný seznam literatury a pramenů / kompozice (úvod, stať, závěr), formální zpracování, rozsah / stylistická a jazyková úroveň. Každý hodnotitel kromě bodového hodnocení připojil rovněž stručné slovní zhodnocení dané práce. Z jedenácti nejlepších prací podle hodnocení komise (dvě práce se umístily se stejným počtem bodů na 10.-11. místě) vybírají nyní profesionální historici partnerských institucí konečné pořadí, které zveřejníme na webu soutěže a portálu Moderní dějiny.cz až po vyhlášení, tj. po 18. dubnu 2016.

Soupis autorů jedenácti prací, které byly vybrány do užšího výběru a jsou nyní v druhém kole hodnocení, naleznete v abecedním pořadí (podle příjmení autorů) níže. Konečné pořadí se autoři dozvědí až během slavnostního vyhlášení.
Johana Černochová   Akce K
Sabina Gargošová     Svatbou to všechno začalo
Eliška Horáková         Četař Kepka míří na opušťák
Barbora Horáková      Návrat domů – „zamítnuto“
Eva Illiašová               Po stopách rodokmene
Jiří Klůc                      Až neuvěřitelně odvážní
Dominika Kotková      Kralupský kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava nejmladšího
Tereza Mrkvičková     Historie hradu Orlík a počátky města Humpolec
Sára Němcová           Ladislav Čepelák
Anna Sedláčková       Namísto víry politická idea?
Karolína Šnoblová      Maxmilián Lobkowicz (osobnost známá nejen svým jménem)


Členové hodnotící komise:
PhDr. Matěj Bílý, Ph.D. – Ústav pro studium totalitních režimů, odborné zaměření - dějiny Sovětského svazu a jeho zájmové sféry v Evropě po roce 1945, studená válka, organizace Varšavské smlouvy, komunistický režim v Československu
PhDr. Jaroslav Najbert  – Ústav pro studium totalitních režimů, odborné zaměření - výuka moderních dějin a projektové vyučování
Mgr. Čeněk Pýcha – Ústav pro studium totalitních režimů, vývojový lektor v projektu Dějepis v 21. století. Multimediální aplikace ve výuce dějepisu
Mgr. Karina Hoření – Ústav pro studium totalitních režimů, odbor výzkumu a vzdělávání
Mgr. Monika Horsáková – publicistka a dokumentaristka, vedoucí oddělení audiovizuální tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, doktorandka Ústavu středoevropských studií Slezské univerzity, redaktorka portálu Moderní dějiny.cz

Autory deseti nejlépe hodnocených prací pozveme i s jejich pedagogy na slavnostní závěrečný ceremoniál s vyhlášením nejlepších prací a oceněním vítězů v pondělí 18. dubna 2016 v 10.00 v Knihovně Václava Havla (Ostrovní 13, 110 00 Praha 1). Předávání cen vítězům přislíbili publicistka a překladatelka Petruška Šustrová a ředitel ÚSTRu Zdeněk Hazdra. Slavnostního dopoledne se zúčastní zástupci Ústavu pro soudobé dějiny, Akademie věd ČR, ÚSTRu, partnerských nakladatelství a také učitelé dějepisu spolu s organizátory soutěže z PANTu

Autoři tří nejlepších prací, které vybere odborná nezávislá komise, budou oceněni hodnotnými cenami. Autoři deseti nejlepších prací obdrží knižní ceny sponzorů soutěže EUSTORY: Barrister&Principal, Nakladatelství Lidové noviny, Albatros, Mladá fronta, Nakladatelství EPOCHA, Ústav pro studium totalitních režimů, Academia a Edice Moderní dějiny.

Kromě hlavních cen EUSTORY bude udělena rovněž Cena revue Dějiny a současnost za nejlepší literárně zpracovanou soutěžní práci.

Deset učitelů, jejichž studenti se umístí do desátého místa, získají od partnera národního kola soutěže kulturně historické revue Dějiny a současnost roční předplatné a knižní ceny našich partnerů.

V závěru slavnostního ceremoniálu rovněž vyhlásíme již desátý ročník EUSTORY.

Všem soutěžícím děkujeme za snahu a úsilí, které při vyhledávání či zpracovávání pramenů, samotném psaní i finální úpravě svých prací vyvinuli. Stejně tak si vážíme cenné pomoci a rad jejich učitelů, bez nichž by bylo bádání a sepisování jistě o poznání náročnější!Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze