Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Ocenění vítězů X. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY


Slavnostní dopoledne zahájil Pavel Ryjáček (ÚSTR) a předal slovo starostce Prahy 3 paní Vladislavě Hujové. Dalším řečníkem byl historik a ředitel ÚSTRu Zdeněk Hazdra, který vzpomínal na svou účast v historicky I. ročníku české EUSTORY a popřál studentům další úspěchy v historickém bádání. Předseda PANTu Petr Pánek přivítal zúčastněné studenty, jejich učitele a hosty partnerských institucí. Dle jeho slov byl počet prací téměř stejný jako v minulém ročníku (celkem 45). Petr Pánek zároveň informoval vítěze o možnosti zúčastnit se jednoho ze dvou mezinárodních táborů vítězů národních soutěží.  Studenti, vítězové národních kol, budou mít celý pobyt uhrazen z prostředků Körberovy nadace.  Výherci stráví dny se svými vrstevníky z dalších evropských zemí a budou se věnovat setkávání s pamětníky i vzdělávacím tvůrčím workshopům.  Za partnera soutěže Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, který byl hlavním pořadatelem české EUSTORY v prvních šesti ročnících, pozdravil přítomné Vojtech Čelko.

Poté již došlo na očekávané oceňování vítězů, které vždy pozval na pódium Petr Pánek. Ceny pak předával společně s Ondřejem Malým. Došlo i na učitele, kteří měli za úkol si připravit krátkou charakteristiku svých studentů.

Vítězem X. ročníku se stala Markéta Šteklová s prací „Protistátní“ skupina Michal Kičera a spol. z Gymnázia Sokolov a Krajské vzdělávacího centra. Vítěznou práci vedl Vladimír Bružeňák.

Kromě hlavních cen EUSTORY byla udělena rovněž Cena revue Dějiny a současnost za nejlepší literárně zpracovanou soutěžní práci, kterou předával za nepřítomnou, omluvenou šéfredaktorku ĎaSu Ivetu Coufalovou, Petr Pánek. Její laureátkou se stala Kristýna Vyhnalíková z Brna.

Soutěž Eustory byla zařazena mezi soutěže vyhlašované MŠMT v programu Excelence.

Deset nejlépe hodnocených prací v X. ročníku EUSTORY dle pořadí:
1. Šteklová Markéta: „Protistátní“ skupina Michal Kičera a spol. - Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, Sokolov
2. Šromová Sára: Historie roubenky č.p. 42 a jejích obyvatel v Dolním Václavově - Základní škola a gymnázium Vítkov
3. Vyhnalíková Kristýna: Když jsem pracoval pro Říši... - Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
4. Bohumská Tereza: Druhá světová válka očima dítěte - Gymnázium Písnická, Praha
5. Sluka Matěj: Příběh mého pradědečka - První soukromé jazykové gymnázium, Hradec Králové
6. Horáčková Šarlota Ema: Slovo MUKL mi nevadí… Jiří Stránský - SPŠST , Panská 3, Praha
7. Hakl Tomáš: Zeppelini v Kadani - Gymnázium Kadaň
8. Kopecká Jana: Sebranický Orel - Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl
9. Vácha Benjamin: Dějiny největšího stadinu světa - velkého strahovského stadionu - Gymnázium Jana Keplera, Praha
10. Haumerová Eliška: Příběh malých dějin a velkého chlapce - Trivis- SŠ veřejnoprávní a VOŠ prevence kriminality a krizového řízení, Praha

Autoři tří nejlepších prací, které vybrala z deseti nejlépe hodnocených odborná komise profesionálních historiků partnerských institucí, byli oceněni iPhonem, zájezdem v hodnotě 6000 Kč (CK WISNAR) a ročním papírovým předplatným časopisu Respekt (1. místo), ročním digitálním předplatným časopisu Respekt (2. a 3. místo), a řadou knižních cen. V letošním ročníku dostali věcné ceny rovněž studenti na 4. a 5. místě – 2 vstupenky na Colours of Ostrava a poukaz na zájezd v hodnotě 6 tisíc korun od CK WISNAR.

Autoři deseti nejlepších prací obdrželi rovněž knižní ceny sponzorů soutěže EUSTORY - nakladatelství: Barrister&Principal, Dějiny a současnost, Nakladatelství Lidové noviny, Albatros, Mladá fronta, Nakladatelství EPOCHA, Ústav pro studium totalitních režimů, Academia, Člověk v tísni, Vojenský historický ústav, Edice Moderních dějin. Deset učitelů, jejichž studenti se umístiili do desátého místa, získalo od partnera národního kola soutěže kulturně historické revue Dějiny a současnost roční předplatné, taktéž roční předplatné časopisu Paměť a dějiny (ÚSTR) a pestré knižní ceny od našich partnerů.

Na konec vyhlašování dorazila nečekaná návštěva, známý fotograf Bohdan Holomíček. Přítomní tak měli možnost nejenom vidět tuto výjimečnou osobnost (apředevším neuvěřitelně vitálního a milého člověka) v „akci“, ale také s ním porozprávět a nechat se jím vyfotit s O. Malým, příbuznými či svými pedagogy... Opravdu milé zakončení slavnostního dne.

Všem soutěžícím děkujeme za snahu a úsilí, které při vyhledávání či zpracovávání pramenů, samotném psaní i finální úpravě svých prací vyvinuli. Stejně tak si vážíme cenné pomoci a rad jejich učitelů, bez nichž by bylo bádání a sepisování jistě o poznání náročnější!

O dalším, již jedenáctém ročníku EUSTORY, vás budeme informovat.

Moc děkujeme partnerům, sponzorům a podporovatelům soutěže: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Dějiny a současnost, Filozofická fakulta UK v Praze, Nakladatelství Lidové noviny, Ústav pro studium totalitních režimů, Respekt, Albatros, Barrister&Principal, Nakladatelství EPOCHA, Academia, Qstore, CK WISNAR.

Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze