Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Osudy Viléma Rajnera na pozadí doby 20. století (1. místo)

Rajner Jan Vilém
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava

Od dětství jsem si kladl otázku, jaký život měli rodiče mého otce a kým byli. Poznal jsem totiž jen rodiče matky, rodiče ze strany otce jsem již nezažil. Velice mě mrzelo, že jsem se s nimi nemohl vidět, proto jsem svým rodičům (hlavně otci) často kladl otázky, co dělali, jak se měli, kde pracovali. Samozřejmě to byly dotazy, které byly přiměřené mému věku a intelektu. O mém dědečkovi Vilému Reinerovi jsem se dozvěděl, že to byl moc šikovný lékař. Tatínek říkal, že byl chytrý a vzdělaný a uměl hodně jazyků. Úplně mě to rozzářilo. K dědečkovi, kterého jsem nepoznal, jsem začal hodně vzhlížet. Říkal jsem si, že když můj tatínek, vzdělaný a chytrý člověk, něco takového řekne, tak to musel být moc inteligentní pán, a dokonce můj dědeček!

ZDE SI MŮŽETE STÁHNOUT OCENĚNOU PRÁCI
Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze