Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Práce 1. ročníku: Sám proti moci (Opozice proti totalitnímu režimu 1948-1989)

Pan Zdeněk Šplíchal z Moravských Budějovic

Petra Novotná
Pan Zdeněk Šplíchal z Moravských Budějovic

Pan Zdeněk Šplíchal z Moravských Budějovic

Autorka Petra Novotná, studentka 4. ročníku Gymnázia v Třebíči, sleduje osudy Zdeňka Šplíchala z Moravských Budějovic. Název soutěže Sám proti moci (1948-1989) se promítl v obsahu celé práce, v životním osudu rolníka Zdeňka Šplíchala, který doplatil na metody užívané v průběhu kolektivizace a na způsob vlády v totalitním režimu. Metoda zpracování (nikoli jen literatura, ale zejména původní prameny, zvláště přímé vzpomínky), kterou Petra Novotná zvolila, odpovídala představě zadavatelů soutěže; ústně sdělované poznatky získávala přímo od hrdinů celého příběhu, od pana Zdeňka Šplíchala a jeho rodiny. Dobře napsaná a formálně dobře zvládnutá práce právem získala první místo v prvním ročníku soutěže.
více

Pod dohledem aneb jak se žilo katolickému děkanu Antonínu Bradnovi

Elisabeta Kučerová _Denisa Hriňová
Gymnázium Lovosice

Pod dohledem aneb jak se žilo katolickému děkanu Antonínu Bradnovi

Studentky sexty Gymnázia Lovosice E. Kučerová a D. Hriňová se věnovaly osudu děkana A. Bradny. Nastínily obecnější charakteristiku období od února 1948, zabývaly se situací katolické církve, koncepcí potlačování církve státní mocí i vyšetřovacími metodami užívanými Státní bezpečností. Poté popisovaly životní osudy děkana Antonína Bradny. K volbě tématu je zavedl přístup k osobnímu fondu jedné ze zúčastněných postav, obdiv k osobní statečnosti a zájem o zmapování životního příběhu významné osobnosti regionu. Práce je doplněna 30 stranami příloh různého charakteru (archivní materiály, vzpomínky, kopie zákonů, svědecká výpověď, petice, fotografie, publikované i nepublikované články, projevy; přiloženy bez přehledu). Studie obsahuje poznámkový aparát, seznam pramenů a literatury, uveřejněna je její část.
více

Pohnuté životní osudy Oty Sekyrky

Michael Sekyrka
Gymnázium Písek

Pohnuté životní osudy Oty Sekyrky

Zdařilá a také emotivně působivá práce Michaela Sekyrky studenta posledního ročníku Gymnázia Písek výstižně propojuje celkový obraz doby s osobním osudem svého otce Oty Sekyrky, přičemž přesvědčivě využívá výpovědi nejrůznějších typů pramenů se subjektivním - a přesto vyváženým - pohledem, opřeným navíc o vysoký morální étos. Samotná práce (v originále čítající 40 stran) obsahuje velké množství citací „oficiálních" i soukromých pramenů, písemných i ústních svědectví dokládajících to podstatné z pohnutých životních otcova osudu.
více

Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze