Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Práce 11. Ročníku: „Místo, osobnost či událost, které utvářely historii“

Osudy Viléma Rajnera na pozadí doby 20. století (1. místo)

Rajner Jan Vilém
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava

Od dětství jsem si kladl otázku, jaký život měli rodiče mého otce a kým byli. Poznal jsem totiž jen rodiče matky, rodiče ze strany otce jsem již nezažil. Velice mě mrzelo, že jsem se s nimi nemohl vidět, proto jsem svým rodičům (hlavně otci) často kladl otázky, co dělali, jak se měli, kde pracovali. Samozřejmě to byly dotazy, které byly přiměřené mému věku a intelektu. O mém dědečkovi Vilému Reinerovi jsem se dozvěděl, že to byl moc šikovný lékař. Tatínek říkal, že byl chytrý a vzdělaný a uměl hodně jazyků. Úplně mě to rozzářilo. K dědečkovi, kterého jsem nepoznal, jsem začal hodně vzhlížet. Říkal jsem si, že když můj tatínek, vzdělaný a chytrý člověk, něco takového řekne, tak to musel být moc inteligentní pán, a dokonce můj dědeček! více

Sametová revoluce a změny s ní související očima pamětníků (2. místo)

Millerová Sabina, Husáková Soňa
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

K převratu samozřejme nevedl pouze tento jeden den. Jeho jiskra byla zažehnuta už během Palachova týdne v lednu 1989, při demonstracích u příležitosti 20. výročí upálení Jana Palacha. Situace však byla neudržitelná již delší dobu.
Revoluce je reflexe společnosti, občanů. Bez nich by neproběhla. Bez nich bychom žili v komunistickém státě (i když ne na dlouho). A právě proto jsou naším hlavním zdrojem lidé, kteří se více či méně v revoluci angažovali. Ptaly jsme se jich, jak na změny pohlíželi, jak revoluce probíhala a jak se do ní případně zapojili. více

Transport smrti v Roztokách (3. místo)

Jakabová Lucie, Doksanská Kateřina
Gymnázium Jana Keplera, Praha

V této práci chceme shrnout všechny známé informace o cestě transportu smrti z Litoměřic do Velešína, přiblížit osud vězňů a vyzdvihnout činy několika konkrétních aktérů událostí v Roztokách stejně jako pomoc celé komunity. Naším cílem je také vysvětlit důležitost spojení minulosti se současností, které nejen občané Roztok stále udržují. K tomuto účelu doplníme text převážně vlastními fotografiemi, které zachycují obyčejná místa s neobyčejnou historií. více

Velká válka očima vojína Nikodéma Šidly z Petrovic (4. místo)

Grunová Štěpánka
Gymnázium Moravský Krumlov

 Cílem této práce je interpretace tohoto pozoruhodného pramene ve světle dějin první světové války. Během analýzy deníku jsem se snažila nalézt odpověď především na tyto otázky: V jakých válečných operacích Nikodém Šidlo bojoval a proč? Jak vypadal jeho život na válečném poli? Čím pro něj byla Velká Válka? Co během ní prožíval? více

Životní osudy válečného hrdiny - rodáka z Velkého Újezdu (5.-6. místo)

Niessner Adam
gymnázium Olomouc - Hejčín

Práce je zaměřena na osud Jaroslava Švarce, který svůj život obětoval boji za svobodu vlasti. On sám se celý život řídil heslem: „Češi se nikdy nevzdávají!“ a udělal vše, aby tomuto heslu dostál více

Leopold Slíva, bojovník za svobodné Československo (5.-6. místo)

Stánec Václav
Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov

Tato práce se zabývá životními osudy ruského legionáře, československého politika, účastníka prvního a druhého odboje Leopolda Slívy (1896 – 1986). Jsou zde popsány zlomové okamžiky jeho života, které jsou zasazeny do historických souvislostí. Snaží se zmapovat jeho činnost, kterou vyvíjel pro rozvoj Československé republiky v době jejího vzniku, v období prosperity i za časů útlaku totalitními režimy. více

Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze