Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Práce 3. ročníku: Nejen zbabělci, nejen hrdinové (Všední život za protektorátu)

Všední život obyvatel jižních Čech v mikroregionu Vlachovo Březí

Hana Stejskalová
Gymnázium Ohradní, Praha

Všední život obyvatel jižních Čech v mikroregionu Vlachovo Březí

Vyzrálá a zajímavá studie je založena především na využití různých dobových písemných i ústních pramenů, jež autorka dokázala nejen vhodně zasadit do kontextu a přiléhavě interpretovat, ale v úvodu i metodologicky bezchybně charakterizovat. Autorka zpracovala tematiku všedního života jihočeského regionu za Protektorátu Čechy a Morava. Každodennost přehledně rozčlenila a postupně se věnovala jednotlivým vymezeným tématům, např. veřejný život (obecní samospráva, politická situace, spolkový život, škola a vzdělání, lékařská péče, zajišťování základních životních potřeb, kultura - knihy, propaganda, film, divadlo aj.), protektorátní dětství, židovská otázka. Práci uveřejňujeme v úplnosti.
více

Morávka - obyčejní lidé nebo hrdinové? Události na Morávce v letech 1938-1945

Jana Koždoňová
Gymnázium Zidlochovice

Morávka - obyčejní lidé nebo hrdinové? Události na Morávce v letech 1938-1945

Studie se zaměřuje na osudy prostých obyvatel malé vesnice Morávka v oblasti Moravskoslezských Beskyd. V důsledku složité, specifické regionální situace je ve vstupních partiích věnována pozornost též událostem předcházejícím období Protektorátu Čechy a Morava. Život zdejších obyvatel za protektorátu pak tvoří podstatu práce. K zájmu o události v lokalitě přivedl studentku její dědeček, který je pamětníkem zdejších pohnutých dějů. Autorka pracovala také s dalšími ústními prameny, které přehledně popisuje, a též s dobovými písemnými prameny. V úvodních částech se opírá o historickou produkci. 
více

Protektorátní Kyjovsko

Ladislava Blažková
SOŠ a SOU pro tělesně postiženou mládež GEMINI, Brno

Protektorátní Kyjovsko

V konkurenci více než sta prací byl tento text hodnocen historiky i učiteli dějepisu jako velmi zdařilý. V práci je dobře vystiženo, čím bylo Kyjovsko v rámci protektorátu specifické, jedinečné, a v čem byly skutečnosti denního života stejné jako v ostatních oblastech naší země. Z osobních osudů je pozoruhodný příběh nadporučíka Oldřicha Pechala. Práci publikujeme celou.
více

Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze