Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Práce 4. ročníku: My a oni (Česko-německé stýkání a potýkání ve 20. století)

Totální nasazení

Aneta Krausová
Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice

Totální nasazení

Vítězná práce studentky domažlického gymnázia se zaobírá totálním nasazením, kterému podléhalo mnoho mladých chlapců a děvčat v letech Protektorátu. Studie je rozdělena na sedm kapitol. První čtyři se zabývají totálním nasazením obecně a jsou podloženy publikovanou literaturou převážně vzpomínkového charakteru a doplněny různými tabulkami, další tři se týkají rodinných příslušníků. Ty jsou založeny na korespondenci dvou sourozenců zasílané z totálního nasazení v Burgu, městečku nedaleko Magdeburgu, a v Lipsku, a na deníkových záznamech. Rodinná korespondence je tříděna tematicky. Vzhledem k tomu, že pochází z rodinného archivu, není časově určena ani jinak citována. Autorka si doplnila přehled o době výpovědí dědečka, v daném čase nejmladšího sourozence, a další respondentky – manželky jednoho z protagonistů. Studie má 35 stran a je publikována celá, kromě příloh (kopie dokumentů, faksimile dopisů nebo fotografie). Autorka zdařile oddělila všeobecné od konkrétního a práce se tím stala plastičtější.
více

Odsun nebo vyhnání? Poválečný transport sudetských Němců z oblasti Krnova v letech 1945–46

Veronika Janovská _Kristýna Klimešová
Gymnázium Voděradská Praha

Odsun nebo vyhnání? Poválečný transport sudetských Němců z oblasti Krnova v letech 1945–46

Studentky septimy pražského Gymnázia ve Voděradské ulici se zabývají poválečným odsunem Němců z oblasti Krnova. Tento region si vybraly proto, že tam mají široké příbuzenstvo, které jim pomohlo při utváření soutěžní práce, vytvořily si také vztah k tomuto regionu. Práce obsahuje stručné dějiny Krnova, informaci o česko-německých vztazích obecně, zachycuje život na Krnovsku za druhé světové války. Na základě dekretu prezidenta republiky informuje o odsunu...
více

Předvečer mnichovských událostí – srpen 1938 pohledem deníku Prager Tagblatt

Anna Marková
Akademické gymnázium Praha

Předvečer mnichovských událostí – srpen 1938 pohledem deníku Prager Tagblatt

Studentka maturitního ročníku představuje na základě analýzy pražského deníku Prager Tagblatt situaci v Československu v srpnu 1938. Deník Prager Tagblatt si vybrala pro jeho úroveň nejen politického zpravodajství, ale i kulturní přílohy, do které přispívali i čeští spisovatelé. V úvodní části nastínila společenskou situaci v Československu mezi lety 1918 až 1938, dále se deníku věnovala od jeho vzniku v roce 1875 do třicátých let 20. století. Pozornost soustředila na čtyři týdny srpna 1938, kdy těžištěm jeho zpravodajství byla mise lorda Runcimana. Práce je uvedena celá.

 
více

Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze