Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Práce 5. ročníku: Zastavený čas. Příběh fotografie

Kdo nejde s námi, jde proti nám

Veronika Hermanová_Denisa Lobová
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Kdo nejde s námi, jde proti nám

Studentky brněnského gymnázia si jako téma svého výzkumu zvolily osudy jedné moravské rodiny, tragicky postižené komunistickým režimem po roce 1948. Na základě rozhovorů s jejími členy, využitím archivních dokumentů regionální i celostátní provenience a dostupné literatury se jim podařilo působivě vykreslit jednotlivé příběhy lidí, které zasáhly různé formy komunistické represe a natrvalo ovlivnily jejich životy. Publikován je metodologický úvod práce a výběr několika osudů.
více

Cesta dívek za vzděláním aneb od privatistek k řádným žákyním nejen na vyškovském gymnáziu

Šárka Navrátilová
Gymnázium Vyškov

Cesta dívek za vzděláním aneb od privatistek k řádným žákyním nejen na vyškovském gymnáziu

Studentku vyškovského gymnázia inspirovalo téma k důkladnému výzkumu geneze středoškolského vzdělání dívek na příkladu vlastní školy. Oceněna byla především výborná odborná i formální úroveň práce, stylistická hodnota textu, který rovněž autorka doplnila celou řadou pečlivě vybraných statistických příloh. Publikovány jsou některé kapitoly práce. více

Kralupský Sokol 1935–1948

Kateřina Matesová_Vojtěch Pojar
Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou

Kralupský Sokol 1935–1948

Vítězná práce středoškolských studentů z Kralup nad Vltavou se zabývá historií tamního Sokola, se zaměřením na složitá léta okupace, neomezuje se však pouze na toto období. Text je členěn jednak chronologicky, jednak – při podrobném výzkumu odbojových aktivit kralupských Sokolů – tematicky. Autoři využili dostupné regionální a vzpomínkové literatury, pracovali s fondy regionálního i centrálního archivu, navštívili pamětníky a získali od nich řadu zajímavých svědectví. Ocenit lze důkladnost, s jakou se oba autoři zvoleného tématu chopili, mnohá nově zjištěná fakta, stejně tak i celkovou strukturu předložené studie včetně její stylistické a jazykové hodnoty. Podařilo se jim tedy zpracovat kvalitní text...

více

Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze