Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Práce 6. ročníku: Pamětní místa na komunistický režim

Křivdy na duši i majetku

Jana Dvořáková, Petra Vinklářová, Magdaléna Kameníková
Gymnázium dr. Aleše Hrdličky, Humpolec

Křivdy na duši i majetku

Cílem naší práce bylo zjistit, z jakých důvodů byl vlastně vystavěn památník zemědělcům v Radňově a pochopit tak, co se odehrávalo na českém venkově v 50. letech 20. století. Ačkoli bez přímého prožití této drsné doby se nemůžeme zcela vcítit do nelehkých situací zemědělců, snad se nám to alespoň z části podařilo díky tomu, že jsme se dozvěděly o konkrétních lidských osudech, ...
více

Komunistická perzekuce salesiánů Dona Bosca v Ostravě

Tomáš Nagy _Martin Lapčík
Biskupské gymnázium v Ostravě

Komunistická perzekuce salesiánů Dona Bosca v Ostravě

Po několikaměsíční práci jsme se dozvěděli mnoho o tom, co všechno museli vytrpět lidé snažící se za komunismu hájit své přesvědčení. Jak praví známý citát George Santayany: „Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.“ Proto si myslíme, že není dobré, aby se na hrdinskost těchto lidí pozapomnělo. Zvláště dnes, kdy začíná mnoho lidí volat po návratu „starých pořádků“, je důležité si dobu nesvobody obzvláště připomínat. Proto si rovněž myslíme, že by bylo vhodné na místo (dnes již opět existujícího) kostela sv. Josefa v Ostravě umístnit pamětní tabuli. Abychom nezapomněli na hrdinství a nezlomnou lidskou vůli lidí, kteří byli za svou víru a přesvědčení, za pomoc druhým, ochotni riskovat svou svobodu a své postavení.
více

Underground v olomouckém kinu Jiskra

Michaela Říhová
Gymnázium Voděradská Praha

Underground v olomouckém kinu Jiskra

O undergroundu v kině Jiskra by se toho dalo napsat jistě i více, avšak myslím, že jsem celkem nastínila tehdejší podobu tohoto místa a událostí, které se v něm děly. Kino Jiskra bylo jedním z mnoha kin, stejně jako byli MUDr. Grónský a ostatní studenti jedněmi z mnoha mladých v Olomouci. Kouzlo příběhu Jiskry tkví v jeho jednoduchosti. ...
více

Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze