Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Práce 8. ročníku: Příběh fotografie - Paměť a dějiny před i za objektivem

Hudba je také zbraň (1. místo)

Jiří Klůc
Gymnázium Ostrov

Hudba je také zbraň    (1. místo)

V současné době je trend zabývat se okolnostmi válečné historie související se zahraničním odbojem na Západě. Bohužel, téma československé vojenské jednotky v Sovětském svazu je dnes velmi opomíjeno, tedy i dějiny hudební čety, které jsou popisovány v této práci. Toto téměř nepopsané a zapomenuté téma dějin čs. vojenské jednotky vzbudilo můj zájem natolik, že jsem se pustil do bádání a výsledkem je právě tato práce.O činnosti muzikantů v Buzuluku v roce 1942 bylo napsáno jen velice málo, a i to pouze útržkovitě.  více

Sokolské stopy minulostí (2. místo)

Edita Studenovská, Štěpánka Marková
Gym. dr. Aleše Hrdličky, Humpolec

Sokolské stopy minulostí        (2. místo)

Na stránkách této práce jsme se pokusily zachytit především celou Šimkovu sportovní éru a také nahlédnout do jeho osobního života. To vše v kontextu doby uplynulého století, tehdejší i dnešní společnosti a politických poměrů. Na počátku naší práce seznamujeme čtenáře s obecnou historií a vývojem Sokola, též s humpoleckou tradicí sokolské jednoty, jež neustála komunistický režim po II. světové válce. Dále do politických a historických souvislostí, které ovlivnily nejen vývoj Sokola, zasazujeme životní příběhy pana Jiřího Šimka obohacené o jeho vlastní citace ze společných setkání. více

Po cvičení se bude celá jednota fotografovat (3. místo)

Daniel Žemla
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava

Po cvičení se bude celá jednota fotografovat  (3. místo)

Listujíc fotkami v krabici po mojí prababičce, objevil jsem několik starých zažloutlých fotografií znázorňujících cvičení jednotlivců i skupin. Zeptal jsem se babičky, kdo je na nich zachycen, zdali se jedná o někoho z naší rodiny. Bylo mi řečeno, že několik mých předků aktivně působilo v místním Sokole. Od té chvíle mne toto téma zaujalo a začal jsem pátrat po vhodnějším snímku. Fotografii, kterou jsem si zvolil jako ústřední, jsem našel v rodinném archivu pana Zdeňka Kociána. Na snímku jsou mezi ostatními členy jeho tety Marie a Zdenka a dědeček Josef. I já mám na této fotografii svého předka. Je jím dědeček mé babičky, tedy můj prapradědeček, Josef Matěj. Rovněž další fotodokumentaci, která je v příloze jsem získal z osobních archivů několika výškovických občanů. více

Věra Voženílková – osud ženy ve 20. století (4. místo)

Barbora Horáková
OA, SPŠ, VOŠ a JŠ s právem SJZ, Hradec Králové

Věra Voženílková – osud ženy ve 20. století (4. místo)

V září jsem nastoupila na střední školu, krátce na to nám paní učitelka dějepisu přestavila soutěž EUSTORY. Nejdříve jsem si říkala, že to pro mě asi teď ještě není. Po týdnu jsem však své učitelce oznámila, že bych se soutěže ráda zúčastnila. Nemusela jsem ani dlouho přemýšlet, o čem budu psát. Naše rodina má velmi zajímavou a bohatou historii. Už když jsem byla malá, tak jsem si často prohlížela staré fotky a ráda jsem poslouchala příběhy, které mi vyprávěla babička nebo děda o naší rodině. Postupem času, jak jsem začala dospívat, jsem si začala uvědomovat skutečnosti, které ovlivnily mou rodinu. Přemýšlela jsem hlavně o mých předcích, kteří zažili druhou světovou válku a mysleli si, že tím vše špatné končí. To se ovšem mýlili. Po válce přišlo pro mou rodinu ještě daleko horší období, tím byl nástup komunistů. Ti spáchali mnoho křivd nejen mé rodině. více

Osud rodiny Neumannovy na pozadí antisemitského Kralupska (5. místo)

Nikola Ortová
Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická

Osud rodiny Neumannovy na pozadí antisemitského Kralupska (5. místo)

Mám v úmyslu se ve své práci zabývat osudem židovské rodiny Neumannovy, která žila v Kralupech nad Vltavou před a během druhé světové války. Dále pak zamýšlím zmapovat antisemitské prostředí Kralupska, a to zejména v období druhé světové války, a zasadit tyto poznatky do historického pozadí Protektorátu Čechy a Morava. Práci jsem napsala v rámci dějepisného semináře ve školním roce 2014 - 2015 s cílem zúčastnit se soutěže Eustory. Téma jsem si zvolila z důvodu dlouhodobého zájmu o problematiku antisemitismu ve svém okolí. Chtěla jsem touto prací blíže zdokumentovat, jak se antisemitismus projevoval za druhé světové války hlavně na Kralupsku, a tato fakta pak zasadit do obecných historických souvislostí. více

Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze