Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Práce 9. ročníku: Příběh fotografie - Paměť a dějiny před i za objektivem

Svatbou to všechno začalo (1. místo)

Gargošová Sabina
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě

Svatbou to všechno začalo (1. místo)

Předmětem mé práce napsané do soutěže Eustory na téma „Příběh fotografie – Paměť i dějiny před i za objektivem“ je seznámit skrze svatební fotografii mé prababičky s událostmi první poloviny 20. století ve dvou ostravských rodinách. Na základě vzpomínek, archivních pramenů a literatury přiblížit život během a mezi dvěma světovými válkami. více

Až neuvěřitelně odvážní (2. místo)

Klůc Jiří
Gymnázium Ostrov

Až neuvěřitelně odvážní (2. místo)

Ve své práci bych rád ukázal, že i když je téma poměrně dobře zpracované, lze přesto najít neznámé a zapomenuté informace. V tomto případě o třech významných příslušnících našeho zahraničního odboje za druhé světové války. Díky důkladnému bádání v archivech ve třech zemích – v České republice, Slovensku a Izraeli tato studie také vyvrací některá dřívější tvrzení uváděná v dosavadní historiografii. Právě v Izraeli pak můj výzkum vyvrcholil ve dnech 22. – 25. ledna 2016, kdy jsem měl možnost, studovat v archivu významného muzea holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě. více

Návrat domů - „zamítnuto“ (3. místo)

Horáková Barbora
OA, SPŠ, VOŠ cest. Ruchu a JŠ v Hradci Králové

Návrat domů - „zamítnuto“ (3. místo)

Mou účasti v soutěži EUSTORY v minulém ročníku jsem se vlastně seznámila se složitým životem svého prapradědečka Josefa Voženílka, který mne velmi zaujal. Chtěla jsem navázat na svou první práci a začala jsem tedy hledat prameny a informace o něm. Našla jsem zelené album, kde byly fotografie z jediné návštěvy Československa a už jen to bylo zajímavé. Proč tu byl jen jednou? Chtěla jsem vědět víc! Jak je z mé celé práce zřejmé, tak hlavním zdrojem jsou složky StB. Složky a jejich obsah se u nás v rodině již delší dobu řešil. Nejednou...
více

Po stopách rodokmene (4. místo)

Illiašová Eva
Gymnázium Jana Keplera v Praze

Po stopách rodokmene (4. místo)

Ve svém projektu se budu věnovat osudům několika mých předků. Hlavním tématem je život paní Walerie Kowalské, která měla tu smůlu, že se dostala do koncentračního tábora a válku nepřežila. Ve srovnání k tomuto osudu budu popisovat život Alexandra Balary, kterému se povedlo překonat nástrahy války. Do příběhů budou samozřejmě vstupovat i další osoby. Jejich osud se pokusím také stručně vylíčit a samozřejmě se budu snažit zasadit jednotlivé události do širších souvislostí. více

Četař Kepka míří na opušťák (5. místo)

Horáková Eliška
Gymnázium Jana Keplera v Praze

Četař Kepka míří na opušťák (5. místo)

V této práci jsem zkoumala a šla po stopách základní vojenské služby za socialismu. K tomuto tématu jsem se dostala díky svému otci, který byl ke mně velmi laskavý a dlouze se mnou rozebíral svou vlastní vojenskou službu. Na základě jeho vyprávění jsem došla k názoru, že je smutné, že jsem toho věděla o základní vojenské službě tak málo, i když se to přímo týkalo mého vlastního otce. Navíc tomu není tak dávno, kdy by se to bývalo týkalo i mých vrstevníků. více

Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze