Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Protektorátní Kyjovsko

Ladislava Blažková
SOŠ a SOU pro tělesně postiženou mládež GEMINI, Brno

V konkurenci více než sta prací byl tento text hodnocen historiky i učiteli dějepisu jako velmi zdařilý. V práci je dobře vystiženo, čím bylo Kyjovsko v rámci protektorátu specifické, jedinečné, a v čem byly skutečnosti denního života stejné jako v ostatních oblastech naší země. Z osobních osudů je pozoruhodný příběh nadporučíka Oldřicha Pechala. Práci publikujeme celou.

ZDE SI MŮŽETE STÁHNOUT OCENĚNOU PRÁCI PUBLIKOVANOU ÚSTAVEM PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR V EDICI EUSTORY  
Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze