Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

„Protistátní“ skupina Michal Kičera a spol. (1. místo)

Markéta Šteklová
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum

Téma letošního ročníku soutěže, tedy „Místo, osobnost či událost, které tvořily historii“, v sobě obsahovalo skutečně mnoho možností, jak jej časově a místně uchopit. Nakonec jsem se rozhodla zpracovat část regionální tématiky z dějin 3. odboje, tedy z tématu, kterému stále schází dostatečná literární základna a jež samo o sobě může někdy působit přinejmenším problematicky.

ZDE SI MŮŽETE STÁHNOUT OCENĚNOU PRÁCI
Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze