Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Sametová revoluce a změny s ní související očima pamětníků (2. místo)

Millerová Sabina, Husáková Soňa
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

K převratu samozřejme nevedl pouze tento jeden den. Jeho jiskra byla zažehnuta už během Palachova týdne v lednu 1989, při demonstracích u příležitosti 20. výročí upálení Jana Palacha. Situace však byla neudržitelná již delší dobu. 
Revoluce je reflexe společnosti, občanů. Bez nich by neproběhla. Bez nich bychom žili v komunistickém státě (i když ne na dlouho). A právě proto jsou naším hlavním zdrojem lidé, kteří se více či méně v revoluci angažovali. Ptaly jsme se jich, jak na změny pohlíželi, jak revoluce probíhala a jak se do ní případně zapojili.

ZDE SI MŮŽETE STÁHNOUT OCENĚNOU PRÁCI
Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze