Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Tallin - setkání organizátorů EUSTORY, 2019

Tom Rett
Tallinn

„Musíme vyprávět naše příběhy - ty z minulosti i ty z dnešních dnů. Mnohé estonské příběhy jsou bolestivé, ale nesmíme na ně zapomenout a musíme se ptát sami sebe, kde můžeme vidět spojovací čáry mezi minulostí a současností. “Estonská prezidentka Kersti Kaljulaid přijala organizátory EUSTORY ve svém sídle 28. března 2019. Třicet zástupců z více než dvaceti národních soutěží EUSTORY se setkalo s prezidentkou v jejím sídle v Kadriorg Parku v estonském Tallinnu. Prezidentka Kaljulaid je patronem estonské soutěže. Estonsko je jedním ze zakládajících členů EUSTORY a je spolu s Nadací Körber pořadatelem každoročního setkání organizátorů soutěže EUSTORY, které letos hostí Tallinn.
Návštěva prezidenta byla součástí každoročního zasedání, které se konalo od 27. do 31. března. Organizátoři soutěže využívají těchto setkání jako příležitost zapojit se do přeshraničních diskusí o aktuálním vývoji v oblasti historicko-politického vzdělávání a vyměňovat si nápady a osvědčené postupy ze svých soutěží. V Tallinnu diskutovali o střednědobých a dlouhodobých důsledcích politické transformace v Estonsku a Evropě z roku 1989 a v  letech následujících. Ústředním bodem debat byla otázka, jaký společenský a politický význam mají tyto transformační zkušenosti v jednotlivých zemích. Při pohledu na možná ještě ne zcela zpracované historické zkušenosti s radikálními změnami a traumaty se navíc přiblížili otázce, které úkoly z toho vyplývají pro občanská sdružení v celé Evropě.

Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze