Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Velká válka očima vojína Nikodéma Šidly z Petrovic (4. místo)

Grunová Štěpánka
Gymnázium Moravský Krumlov

 Cílem této práce je interpretace tohoto pozoruhodného pramene ve světle dějin první světové války. Během analýzy deníku jsem se snažila nalézt odpověď především na tyto otázky: V jakých válečných operacích Nikodém Šidlo bojoval a proč? Jak vypadal jeho život na válečném poli? Čím pro něj byla Velká Válka? Co během ní prožíval?

ZDE SI MŮŽETE STÁHNOUT OCENĚNOU PRÁCI
Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze