Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Vítězka posledního ročníku EUSTORY odletěla do Gruzie

Marcel Mahdal
Gymnázium Pavla Tigrida

Vítězové národních kol studentské soutěže EUSTORY se za odměnu každoročně účastní některého z mezinárodních setkání pořádaných organizátory soutěže. Sabina Gargošová z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě, která v IX. ročníku EUSTORY získala první místo s prací "Svatbou to všechno začalo" si vybrala mezinárodního studentský seminář pořádaný tentokráte v gruzínském Tbilisi.

Průběh setkání přibližuje ve svém stručném textu sama Sabina:

2.-8. října 2016 se sešlo dvacet pět mladých lidí ze šestnácti zemí v Tbilisi v Gruzii na EUSTORY History Campu, jehož letošní téma znělo: "Sjednocení nebo rozdělení v různorodosti? Národní identity v Evropě." Cílem bylo pokusit se odpovědět nebo alespoň vést debatu na mnohdy nelehké otázky týkající se nacionalismu, národních identit, Evropy a nebo třeba poznat historii a současnost Gruzie. To vše pomocí workshopů, dialogů a přednášek. Jeden den patřil i návštěvě gruzínské školy a společným aktivitám mezi místními a zahraničními studenty. Programem provázel Frank Reiniger - historik na volné noze žijící v Berlíně. Zázemí na celý týden poskytlo Narodní muzeum Gruzie, kde byly vystaveny i plakáty prezentující jednotlivé práce vítězů národních kol soutěže Eustory. Týden byl zakončen právě opět v muzeu závěrečnou prezentací výsledků, které se mimo jiné zúčastnilo mnoho různých hostů. Možnost navštívit History Camp mi byla velice přínosná, protože jsem si nejen mohla zlepšit svou angličtinu, načerpat nové znalosti, poznat cizí kulturu ale i potkat nové kamarády z různých koutů Evropy. V závěru bych chtěla poděkovat Körberově nadaci, bez které by se tento projekt neuskutečnil.
Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze