Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

 • Deset vítězů IX. ročníku
  EUSTORY bylo oceněno
  v Praze


  Deset vítězů IX. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY bylo oceněno v pondělí 18. dubna 2016 v Knihovně Václava Havla v Praze. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili autoři nejlepších prací a jejich učitelé dějepisu. Ceny vítězům předávala Petruška Šustrová a ředitel ÚSTRu Zdeněk Hazdra. Akce se rovněž účastnili partneři a organizátoři soutěže. Slavnostní dopoledne zahájil předseda PANTu Petr Pánek, který přivítal zúčastněné studenty, jejich učitele a hosty partnerských institucí. Dle jeho slov byl počet prací o něco nižší než v minulém ročníku (celkem 43). Porota se musela vypořádat se skutečností, že v letošním ročníku se sešly práce mimořádně kvalitní. Pokračování.


 • Výroční setkání EUSTORY 2016 v Moskvě


  Ve dnech 27.-30. dubna 2016 se v Moskvě sešli zástupci národních kol mezinárodní dějepisné soutěže Eustory. Během setkání organizovaného ruským Memorialem hovořili účastníci o průběhu posledního ročníku soutěže v každé zemi, o svých zkušenostech a dozvěděli se podstatné informace od zástupců Koerberovy nadace z Hamburku, hlavního patrona soutěže. Jednání zahájili ve čtvrtek 28. dubna Katja Fausser a Sven Tetzlaff z Korberovy nadace v Hamburgu a také zástupci Memorialu, ruského partnera, spoluorganizátora setkání a organizátora národní ruské soutěže Eustory, který se již třicet let věnuje dokumentaci zločinů a obětí stalinismu v SSSR. … Pokračování.


 • History Campus Europe 14|14


  Od 7. do 10. května 2014 se stal Berlín dějištěm ojedinělé akce. Čtyři stovky mladých lidí z 40 různých zemí světa se sem sjeli u příležitosti 100. výročí vypuknutí první světové války. Konal se tu totiž History Campus Europe 14|14, který dal účastníkům prostor k pestré výměně postojů a zkušeností k tématu, ale také otevřel diskuzi, jaký význam mají vzpomínky na válku pro naši budoucnost. Ani zástupci Eustory při takové události nemohli chybět a já jsem ráda, že jsem mohla být jednou z nich a mohu se s vámi podělit o své zážitky. „První světová válka ukázala, jak moc byl svět ve své době propojený,“ upozornila německá kancléřka Angela Merkelová, která svým projevem zahájila historický festival v Berlíně. V jeho průběhu jsem si tato slova několikrát vybavila, protože … Pokračování.


Aktuality

Vyhlášení vítězů X. ročníku

Tom Rett
PANT, z. s.

Vyhlášení vítězů X. ročníku

Vyhlášení vítězů X. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY a slavnostní závěrečný ceremoniál proběhne v úterý 18. dubna 2017 v prostorách radnice Prahy 3. Záštitu nad soutěží EUSTORY převzalo MŠMT. Ceny bude předávat a novým patronem se stal herec Klicperova divadla v Hradci Králové - Ondřej Malý více

Historický kemp 2016

Eva Illiašová
Gymnázium Jana Keplera

Historický kemp 2016

Za dlouhých večerů, kdy jsem psala svůj dějepisný projekt, mě ani nenapadlo, co všechno díky Eustory ještě zažiju. Netušila jsem, že se jednoho dne setkám s lidmi z celé Evropy, kteří mají podobné zájmy jako já. Letošní kemp byl výjimečný – poprvé se konal hned ve třech státech, a to konkrétně ve státech Visegrádské čtyřky. První zastávkou byla Budapešť, centrum povstání proti komunistické vládě v roce 1956. Kemp byl zaměřený na žurnalistiku, proto bylo jedním z našich prvních úkolů natočit rozhovory s náhodnými kolemjdoucími, kteří se procházeli kolem parlamentu. Mají lidé tušení, k jakým událostem zde došlo v roce 1956? Zajímá turisty, co se skrývá za památkami, které si prohlížejí?
více

Vybrané práce


EUSTORY
evropská historická soutěž 
pro studenty středních škol

Od roku 2000 mají studenti středních škol České republiky možnost zapojit se do soutěže Eustory. V Evropě ji organizuje nadace Körber Foundation. Eustory je rozdělena na národní, zcela samostatné soutěže, jejichž vítězové se setkávají na mezinárodních letních akademiích. V současnosti se projektu účastní již 15 evropských států, mezi jinými např. Německo, Polsko, Rusko, Ukrajina, Švýcarsko, Slovinsko, Slovensko, Litva a Česká republika, které pravidelně vydávají hodnotící materiály, v nichž formulují přínos soutěže pro vlastní studenty a v širších souvislostech i pro vytváření evropského dialogu. Národní soutěže organizují jednotlivé země samostatně. Stanovují strukturu, organizační zajištění, způsoby zpracování projektů a jejich hodnocení, zapojení různých subjektů i témata. Körber Foundation poskytuje finanční pomoc a zajišťuje mezinárodní spolupráci. Cílem soutěže je nejen probuzení zájmu mladých lidí o historii a její studium, ale především na základě konkrétních historických bádání a vlastních závěrů mladých účastníků přispívá k pochopení národních odlišností i toho, co národy Evropy spojuje. Téma práce se vyhlašuje vždy pro daný ročník v každé národní soutěži centrálně. Poskytuje možnosti pro konkrétní badatelský výzkum v místě bydliště nebo studia soutěžících a vztahuje se určitým způsobem k současným problémům. Nejstarší tradici má soutěž v Německu. Zde je dokonce završena Cenou spolkového prezidenta, přijetím vítězů prezidentem a finanční odměnou pro pět nejlepších prací (a dalšími cenami). Výsledky soutěže jsou široce medializovány. Mezi tématy minulých ročníků nalezneme např. (Německo): Každodenní život za nacionálního socialismu. Válečná léta v Německu; Příběhy Východ – Západ; Od císařství k republice 1918; Od kolapsu k rekonstrukci. Každodenní život v poválečném Německu; (Polsko): Každodenní život v epoše stalinismu; Občané versus státní moc v letech 1956-1980; Nejdůležitější události v životě mého okolí. Svědci a vzpomínky ve 20. století; Rodina v dějinných bouřích 20. století; (Rusko): Ruské dějiny v historii mé rodiny; Dítě a dějiny. Symboly dětství.

Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze