Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

  • Výroční setkání organizátorů EUSTORY
     20.-23.2. 2020
    Málaga, Španělsko


    Již tradičně se na na počátku roku konalo každoroční setkání organizátorů národních kol historické soutěžě EUSTORY (za ČR T. Rett,1st International School of Ostrava, PANT z.s.).. Pokračování.


  • Výroční setkání EUSTORY 2019 v Tallinnu


    „Musíme vyprávět naše příběhy - ty z minulosti i ty z dnešních dnů. Mnohé estonské příběhy jsou bolestivé, ale nesmíme na ně zapomenout a musíme se ptát sami sebe, kde můžeme vidět spojovací čáry mezi minulostí a současností. “Estonská prezidentka Kersti Kaljulaid přijala organizátory EUSTORY ve svém sídle 28. března 2019. Třicet zástupců z více než dvaceti národních soutěží EUSTORY se setkalo s prezidentkou v jejím sídle v Kadriorg Parku v estonském Tallinnu. Prezidentka Kaljulaid je patronem estonské soutěže. Estonsko je jedním ze zakládajících členů EUSTORY a je spolu s Nadací Körber pořadatelem každoročního setkání organizátorů soutěže EUSTORY, které letos hostil Tallinn… Pokračování

Aktuality

Varšava 2.-8. března 2020 - eCommemoration 1945

Tom Rett

“History is never a simple narrative, but a collection of stories by people with different perspectives.”
Sabina, The Czech Republic
“It is surprising to see how big the different opinions about one single event can be from country to country.”
Jan Vilém, The Czech Republic
více

Silent Stories of 1945

Tom Rett

Jak souvisí historie druhé světové války s našimi životy dnes? A jak si budeme připomínat válku v budoucnosti? Od listopadu 2019 23 mladých lidí ze 17 zemí znovu odkrývá vzpomínky a testuje inovativní přístupy v souvislosti s odkazy druhé světové války. Svým Instagramovým muzeem Silent Stories of 1945 inovativně studenti přispívají k přeshraniční kultuře...
více

Vybrané práce


EUSTORY
evropská historická soutěž 
pro studenty středních škol

Od roku 2000 mají studenti středních škol České republiky možnost zapojit se do soutěže Eustory. V Evropě ji organizuje nadace Körber Foundation. Eustory je rozdělena na národní, zcela samostatné soutěže, jejichž vítězové se setkávají na mezinárodních letních akademiích. V současnosti se projektu účastní již 15 evropských států, mezi jinými např. Německo, Polsko, Rusko, Ukrajina, Švýcarsko, Slovinsko, Slovensko, Litva a Česká republika, které pravidelně vydávají hodnotící materiály, v nichž formulují přínos soutěže pro vlastní studenty a v širších souvislostech i pro vytváření evropského dialogu. Národní soutěže organizují jednotlivé země samostatně. Stanovují strukturu, organizační zajištění, způsoby zpracování projektů a jejich hodnocení, zapojení různých subjektů i témata. Körber Foundation poskytuje finanční pomoc a zajišťuje mezinárodní spolupráci. Cílem soutěže je nejen probuzení zájmu mladých lidí o historii a její studium, ale především na základě konkrétních historických bádání a vlastních závěrů mladých účastníků přispívá k pochopení národních odlišností i toho, co národy Evropy spojuje. Téma práce se vyhlašuje vždy pro daný ročník v každé národní soutěži centrálně. Poskytuje možnosti pro konkrétní badatelský výzkum v místě bydliště nebo studia soutěžících a vztahuje se určitým způsobem k současným problémům. Nejstarší tradici má soutěž v Německu. Zde je dokonce završena Cenou spolkového prezidenta, přijetím vítězů prezidentem a finanční odměnou pro pět nejlepších prací (a dalšími cenami). Výsledky soutěže jsou široce medializovány. Mezi tématy minulých ročníků nalezneme např. (Německo): Každodenní život za nacionálního socialismu. Válečná léta v Německu; Příběhy Východ – Západ; Od císařství k republice 1918; Od kolapsu k rekonstrukci. Každodenní život v poválečném Německu; (Polsko): Každodenní život v epoše stalinismu; Občané versus státní moc v letech 1956-1980; Nejdůležitější události v životě mého okolí. Svědci a vzpomínky ve 20. století; Rodina v dějinných bouřích 20. století; (Rusko): Ruské dějiny v historii mé rodiny; Dítě a dějiny. Symboly dětství.

Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze