Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

 • Deset vítězů X. ročníku
  EUSTORY bylo oceněno
  v Praze


  Deset vítězů X. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY bylo oceněno v úterý 18. dubna 2017 prostorách radnice Prahy 3. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili autoři nejlepších prací a jejich učitelé dějepisu, nebo rodinní příslušníci. Ceny vítězům předával držitel Českého lva, herec Ondřej Malý a ředitel ÚSTRu Zdeněk Hazdra. Akce se rovněž účastnili partneři a organizátoři soutěže. Pokračování.


 • Výroční setkání EUSTORY 2016 v Moskvě


  Ve dnech 27.-30. dubna 2016 se v Moskvě sešli zástupci národních kol mezinárodní dějepisné soutěže Eustory. Během setkání organizovaného ruským Memorialem hovořili účastníci o průběhu posledního ročníku soutěže v každé zemi, o svých zkušenostech a dozvěděli se podstatné informace od zástupců Koerberovy nadace z Hamburku, hlavního patrona soutěže. Jednání zahájili ve čtvrtek 28. dubna Katja Fausser a Sven Tetzlaff z Korberovy nadace v Hamburgu a také zástupci Memorialu, ruského partnera, spoluorganizátora setkání a organizátora národní ruské soutěže Eustory, který se již třicet let věnuje dokumentaci zločinů a obětí stalinismu v SSSR. … Pokračování.


 • History Campus Europe 14|14


  Od 7. do 10. května 2014 se stal Berlín dějištěm ojedinělé akce. Čtyři stovky mladých lidí z 40 různých zemí světa se sem sjeli u příležitosti 100. výročí vypuknutí první světové války. Konal se tu totiž History Campus Europe 14|14, který dal účastníkům prostor k pestré výměně postojů a zkušeností k tématu, ale také otevřel diskuzi, jaký význam mají vzpomínky na válku pro naši budoucnost. Ani zástupci Eustory při takové události nemohli chybět a já jsem ráda, že jsem mohla být jednou z nich a mohu se s vámi podělit o své zážitky. „První světová válka ukázala, jak moc byl svět ve své době propojený,“ upozornila německá kancléřka Angela Merkelová, která svým projevem zahájila historický festival v Berlíně. V jeho průběhu jsem si tato slova několikrát vybavila, protože … Pokračování.


Aktuality

Vyhlášení XI. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY

PANT
Ostrava

Vyhlášení XI. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY

Milí studenti a učitelé, spolek PANT vyhlašuje na začátku října 2018 již jedecátý ročník mezinárodní dějepisné soutěže pro studenty středních škol EUSTORY. Cílem soutěže, je probudit u studentů zájem o historii a přivést je k vlastnímu bádání. Letošním tématem je „Místo, osobnost či událost, které utvářely historii“. Úkolem soutěžících je vytvořit práci na stanovené téma (individuálně nebo ve skupině), a to na základě vlastního výzkumu (rozhovory s pamětníky, využití dobového tisku, výzkumu v místních archivech, kronikách, muzeích apod.). Nejde tedy o klasickou seminární práci založenou především na studiu literatury, ale o studii opřenou o vlastní badatelské poznatky. Připomínky či rady učitele dějepisu jsou pro žáky při studiu, pátrání po pramenech a sepisování textu většinou první rozsáhlejší badatelské práce velmi vhodné a praktické, pochopitelně při respektování autorství a originality studentského textu. více

Ocenění vítězů X. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY


Ocenění vítězů X. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY

Deset vítězů X. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY bylo oceněno v úterý 18. dubna 2017 prostorách radnice Prahy 3. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili autoři nejlepších prací a jejich učitelé dějepisu, nebo rodinní příslušníci. Ceny vítězům předával držitel Českého lva, herec Ondřej Malý a ředitel ÚSTRu Zdeněk Hazdra. Akce se rovněž účastnili partneři a organizátoři soutěže. více

Vybrané práce


EUSTORY
evropská historická soutěž 
pro studenty středních škol

Od roku 2000 mají studenti středních škol České republiky možnost zapojit se do soutěže Eustory. V Evropě ji organizuje nadace Körber Foundation. Eustory je rozdělena na národní, zcela samostatné soutěže, jejichž vítězové se setkávají na mezinárodních letních akademiích. V současnosti se projektu účastní již 15 evropských států, mezi jinými např. Německo, Polsko, Rusko, Ukrajina, Švýcarsko, Slovinsko, Slovensko, Litva a Česká republika, které pravidelně vydávají hodnotící materiály, v nichž formulují přínos soutěže pro vlastní studenty a v širších souvislostech i pro vytváření evropského dialogu. Národní soutěže organizují jednotlivé země samostatně. Stanovují strukturu, organizační zajištění, způsoby zpracování projektů a jejich hodnocení, zapojení různých subjektů i témata. Körber Foundation poskytuje finanční pomoc a zajišťuje mezinárodní spolupráci. Cílem soutěže je nejen probuzení zájmu mladých lidí o historii a její studium, ale především na základě konkrétních historických bádání a vlastních závěrů mladých účastníků přispívá k pochopení národních odlišností i toho, co národy Evropy spojuje. Téma práce se vyhlašuje vždy pro daný ročník v každé národní soutěži centrálně. Poskytuje možnosti pro konkrétní badatelský výzkum v místě bydliště nebo studia soutěžících a vztahuje se určitým způsobem k současným problémům. Nejstarší tradici má soutěž v Německu. Zde je dokonce završena Cenou spolkového prezidenta, přijetím vítězů prezidentem a finanční odměnou pro pět nejlepších prací (a dalšími cenami). Výsledky soutěže jsou široce medializovány. Mezi tématy minulých ročníků nalezneme např. (Německo): Každodenní život za nacionálního socialismu. Válečná léta v Německu; Příběhy Východ – Západ; Od císařství k republice 1918; Od kolapsu k rekonstrukci. Každodenní život v poválečném Německu; (Polsko): Každodenní život v epoše stalinismu; Občané versus státní moc v letech 1956-1980; Nejdůležitější události v životě mého okolí. Svědci a vzpomínky ve 20. století; Rodina v dějinných bouřích 20. století; (Rusko): Ruské dějiny v historii mé rodiny; Dítě a dějiny. Symboly dětství.

Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze