Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Pravidla soutěže

ČTĚTE POZORNĚ!!
Dodržení níže uvedených kritérií je podmínkou pro úspěšné absolvování soutěže!
Práce které nebudou splňovat níže uvedená 
obsahová a formální kritéria  budou vyřazeny!!

 
Soutěž je určena studentům středních škol, kteří v roce jejího vyhlášení nejsou starší 20 let. Úkolem je vytvořit práci v rozsahu 15-30 stran textu na stanovené téma individuálně nebo ve skupině do pěti osob. Práce musí být v souladu s tematickým zadáním tohoto ročníku  „Příběh fotografie - Paměť a dějiny před i za objektivem“. Soutěžní práce musí obsahovat všechny formální a obsahové požadavky (včetně poznámkového aparátu) uvedené v článku „Rady pro autory“ na tomto webu. Práce musí být původní. Texty, které vznikly za jiným účelem než v rámci soutěže EUSTORY, budou vyřazeny.

Eustory je zařazena mezi soutěže vyhlašované MŠMT typu B.

Termín přihlášení: do soutěže je možné se přihlásit do 31.1.2017 mailem na
eustory@pant.cz.

PŘIHLÁŠKU DO SOUTĚŽE SI STÁHNĚTE >
ZDE

Termín a způsob odevzdání: Soutěžní práce je nutné zaslat do 15. 2. 2017. Práce v jednom tištěném exempláři a v elektronické kopii (word, ne pdf) na CD zašlete na adresu: Občanské sdružení PANT, Nábřežní 1272, 725 25 Polanka nad Odrou
Vyhodnocování soutěžních prací bude probíhat ve dnech 16. 2. – 6. 4. 2017.


Práce budou hodnoceny na základě následujících kritérií a metodiky:

I. Obsahová kritéria
(maximum 20 bodů)
1) Původnost tématu, myšlenková úroveň, vnitřní soudržnost, samostatnost zpracování (maximum 5 bodů)
2) Práce s pramenným materiálem (maximum 5 bodů)
3) Schopnost zasazení tématu do obecných souvislostí, znalost literatury k tématu (maximum 5 bodů)
4) Stanovení a sledování cíle, celkový přínos práce (maximum 5 bodů)

II. Formální kritéria
(maximum 12 bodů)
1) Poznámkový aparát, vhodnost příloh a jejich využití (maximum 3 body)
2) Přehled pramenů a literatury (maximum 3 body)
3) Kompozice (úvod, stať, závěr), formální zpracování, rozsah (maximum 3 body)
4) Stylistická a jazyková úroveň (maximum 3 body)

Způsob vyhodnocení: Soutěžní práce budou vyhodnoceny odbornými posuzovateli (historiky a pedagogy). 15 prací s nejvyšším bodovým ohodnocením budou ve druhém kole hodnotit odborní partneři, historici Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, z FF Univerzity Karlovy, FF Masarykovy univerzity a FF Univerzity Palackého, kteří určí konečné pořadí.

Všichni soutěžící, kteří odevzdají práci v souladu se zadáním, obdrží certifikát o úspěšném absolvování soutěže a malý dárek.

Ceny pro vítěze:
Autoři nejlepších prací, které vybere odborná komise, budou oceněni dotykovým tabletem, či kvalitním mobilním telefonem, řadou knižních cen a ročním předplatným časopisů Dějiny a současnost. Autoři deseti nejlepších prací a jejich učitelé obdrží knižní ceny sponzorů. Deset učitelů, jejichž studenti se umístí do desátého místa, získají od partnerů soutěže roční předplatné kulturně historické revue Dějiny a současnost, časopisu Paměť a dějiny a hodnotné knižní ceny partnerů.
Zároveň bude udělena také Cena revue Dějiny a současnost za nejlepší literárně zpracovanou soutěžní práci.

Nejúspěšnější účastníci budou mít možnost zúčastnit se zdarma mezinárodních seminářů a letních akademií Eustory, které organizuje a financuje nadace Körber Foundation a účastní se jich úspěšní řešitelé z celé Evropy.
 
Kontaktní osoba:
Mgr. Milan Hes, Ph.D.  -
milan.hes@seznam.cz 
Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze