Eustory - evropská
historická soutěž pro
studenty středních škol_

Pravidla soutěže

ČTĚTE POZORNĚ!!
Dodržení níže uvedených kritérií je podmínkou pro úspěšné absolvování soutěže!
Práce které nebudou splňovat níže uvedená 
obsahová a formální kritéria  budou vyřazeny!!

 
Soutěž je určena studentům středních škol, kteří v roce jejího vyhlášení nejsou starší 20 let. Úkolem je vytvořit práci v rozsahu 15-30 stran textu na stanovené téma individuálně nebo ve skupině do pěti osob. Práce musí být v souladu s tematickým zadáním tohoto ročníku  „Místo,
osobnost či událost, které utvářely historii"
. Soutěžní práce musí obsahovat všechny formální a obsahové požadavky (včetně poznámkového aparátu) uvedené v článku „Rady pro autory“ na tomto webu. Práce musí být původní. 
Termín přihlášení: do soutěže je možné se přihlásit do 15. dubna 2019 mailem na
eustory@pant.cz.

ONLINE PŘIHLÁŠKU DO SOUTĚŽE NALEZNETE ZDE


Termín a způsob odevzdání: Soutěžní práce je nutné zaslat do 31. 5. 2019. Práci ve formátu ve pdf a zároveň we wordu mailem na eustory@pant.cz..

Vyhodnocování soutěžních prací bude probíhat ve dnech 1. 6. – 31. 9. 2019.


Práce budou hodnoceny na základě následujících kritérií a metodiky:

I. Obsahová kritéria
(maximum 20 bodů)
1) Původnost tématu, myšlenková úroveň, vnitřní soudržnost, samostatnost zpracování (maximum 5 bodů)
2) Práce s pramenným materiálem (maximum 5 bodů)
3) Schopnost zasazení tématu do obecných souvislostí, znalost literatury k tématu (maximum 5 bodů)
4) Stanovení a sledování cíle, celkový přínos práce (maximum 5 bodů)

II. Formální kritéria
(maximum 12 bodů)
1) Poznámkový aparát, vhodnost příloh a jejich využití (maximum 3 body)
2) Přehled pramenů a literatury (maximum 3 body)
3) Kompozice (úvod, stať, závěr), formální zpracování, rozsah (maximum 3 body)
4) Stylistická a jazyková úroveň (maximum 3 body)

Způsob vyhodnocení: Soutěžní práce budou vyhodnoceny odbornými posuzovateli (historiky a pedagogy). 15 prací s nejvyšším bodovým ohodnocením budou ve druhém kole hodnotit odborní partneři, historici Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všichni soutěžící, kteří odevzdají práci v souladu se zadáním, obdrží certifikát o úspěšném absolvování soutěže a malý dárek.

Ceny
Autoři tří nejlepších prací budou oceněni IPhonem. Mezi nejlépe umístěné práce na téma osudů československých občanů pronásledovaných komunistickým režimem v 50. letech 20. století bude rozdělena částka 20 000,- Kč.  Kromě těchto cen bude udělena rovněž Cena revue Dějiny a současnost za nejlepší literárně zpracovanou soutěžní práci. Všech deset autorů nejlepších prací obdrží knižní a další ceny sponzorů soutěže EUSTORY.

Nejlépe hodnocené práce české EUSTORY jsou tradičně publikovány, což bývá pro úspěšné soutěžící zpravidla jejich první oficiálně vydaný text. Stejně jako v předchozích ročnících bude vydán sborník nejlepších studentských prací.

Nejúspěšnější účastníci budou mít možnost zúčastnit se zdarma mezinárodních seminářů a letních akademií Eustory, které organizuje a financuje nadace Körber Foundation a účastní se jich úspěšní řešitelé z celé Evropy.
 
Kontaktní osoba:
Tom Rett  -
tom.rett@c-box.cz 
Partneři

                                         
       Odborní garanti 

                                   


Sponzoři knižních cen pro vítěze